Kurs gry na gitarze PDF [POBIERZ TERAZ]

Metody strojenia gitary

Ogólnie rzecz biorąc, metody strojenia gitary polegają na porównywaniu ze sobą wysokości dźwięków w różnych miejscach na gryfie oraz zadbaniu o to, aby te dźwięki ładnie ze sobą współbrzmiały, bez kaleczących uszy dudnień.

Metoda podstawowa

Przypomnijmy pokrótce podstawową metodę strojenia gitary, opisaną dokładnie w temacie strojenie gitary. Polega ona na porównaniu ze sobą dźwięków na kolejnych strunach:

e |--0-----------------|
H |--5---0-------------|
G |------4---0---------|
D |----------5---0-----|
A |--------------5---0-|
E |------------------5-|

Metoda ta ma jednak jedną istotną wadę. Otóż łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli tylko lekko niedokładnie zestroisz strunę e z H, potem podobną niewielką niedokładność zrobisz między struną H a G, następnie między G a D, D a A i na końcu A oraz E, to może się okazać ostatecznie, że te wszystkie niewielkie niedokładności wpłynęły na ostateczną dużą niedokładność zestrojenia ze sobą strun e i E. Struny te bowiem powinny ładnie ze sobą współbrzmieć, gdyż ich dźwięki oddalone są o dwie oktawy.

Dźwięki oddalone o oktawy mają to do siebie, że ich częstotliwości są dwa razy większe lub mniejsze, takie częstotliwości ładnie się w sobie mieszczą, więc i dźwięki te powinny ślicznie ze sobą współgrać.To prowadzi nas do kolejnej metody strojenia gitary, jaką jest:

Strojenie na oktawach

W tej metodzie nie porównujemy już dźwięków, które powinny brzmieć identycznie, lecz dźwięki oddalone od siebie o oktawę lub dwie. Możesz w ten sposób wykonać całe strojenie, jak również wykorzystać ten sposób jako uzupełnienie i sprawdzenie, w sytuacji gdy gitarę masz już wstępnie zestrojoną.

Poniżej podaję kilka propozycji miejsc, w których występują dźwięki odległe o oktawę lub dwie:

e |--7------------------|------------------0--|
H |--0---8--------------|--1------------------|
G |------0---7----------|------2-------0------|
D |----------0---7------|----------2----------|
A |--------------0---7--|--3---0--------------|
E |------------------0--|----------0---3---0--|

Z biegiem czasu będziesz coraz bardziej oswajać się z położeniem dźwięków na gryfie gitary, możesz więc wymyślać własne testy na to, czy Twój instrument jest prawidłowo nastrojony. Na przykład możesz odszukiwać wszystkie położenia danego dźwięku na różnych strunach i sprawdzać, czy współgrają one ze sobą.

Powstaje nam w ten sposób metoda:

Porównywanie jednego dźwięku

Na przykład możesz porównywać brzmienie różnych położeń dźwięku E:

e |--0--12-----------------|
H |---------5--------------|
G |------------9-----------|
D |---------------2--------|
A |------------------7-----|
E |---------------------0--|

Strojenie na flażoletach

Kolejnym sposobem jest wykorzystanie w strojeniu flażoletów i porównywanie ich wysokości:

e |-<7>------------------|
H |-<5>-<5>--------------|
G |-----<4>-<7>----------|
D |---------<5>-<7>------|
A |-------------<5>-<7>--|
E |-----------------<5>--|

Niezależnie od tego, który sposób wybierzesz, zachęcam Cię do strojenia gitary bez korzystania z elektronicznych stroików, gdyż w ten sposób ćwiczysz swój słuch, który jak się pewnie domyślasz podczas gry bardzo się przydaje.