Opanuj akordy barowe – bezpłatny kurs [ODBIERZ TERAZ]

Budowa akordów gitarowych

Zastanawiasz się może nad tym, w jaki sposób konstruowane są poszczególne akordy gitarowe?

Czy ich budową rządzą jakieś zasady i reguły?

Odpowiedź brzmi: Oczywiście tak, yes of course, natürlich jawohl, volkswagen.

Reguły budowy akordów gitarowych

Podstawowy akord, czyli taki, który oznaczamy pojedyńczą literką, zbudowany jest z trzech dźwięków. Dźwięki te, to pierwszy, trzeci i piąty dźwięk gamy. Dlatego też czasem mówiąc o akordach podstawowych, używa się określenia trójdźwięki.Na przykład akord A-dur będzie składał się z pierwszego, trzeciego i piątego dźwięku gamy A-dur, czyli z dźwięków a, cis i e.

dźwięki akordu A-dur

Analogicznie akord a-moll, będzie składał się z pierwszego, trzeciego i piątego dźwieku, w tym przypadku będą one pochodzić z gamy a-moll, będzie to więc a, c i e.

dźwięki akordu a-moll

Jak więc widzisz, akord molowy od durowego różni się tylko jednym dźwiękiem, ale to właśnie ta jedna różnica decyduje o jego brzmieniu.

Oczywiście grając akord (nawet podstawowy trójdźwięk), często grasz więcej niż trzy dźwięki, gitara ma przecież sześć strun do wykorzystania. Te "dodatkowe" dźwięki to w tym przypadku nic innego, jak dźwięki z kolejnej oktawy.

Możesz się o tym przekonać analizując, które dźwięki na gryfie wchodzą w skład akordu.

Na przykład dla akordu a-moll:

    1    2    3
e1|----|----|----|
  |-c--|----|----|
  |----|-a--|----|
  |----|-e--|----|
A |----|----|----|
  |----|----|----|
    1    2    3    4    5    6    7    8
  |----|----|----|----|-a1-|----|----|
  |----|----|----|----|-e1-|----|----|
  |----|----|----|----|-c1-|----|----|
  |----|----|----|----|----|----|-a--|
  |----|----|----|----|----|----|-e--|
  |----|----|----|----|-A--|----|----|

To samo możesz sprawdzić dla akordu A-dur:

    1    2    3
e1|----|----|----|
  |----|-c#1|----|
  |----|-a--|----|
  |----|-e--|----|
A |----|----|----|
  |----|----|----|
    1    2    3    4    5    6    7    8
  |----|----|----|----|-a1-|----|----|
  |----|----|----|----|-e1-|----|----|
  |----|----|----|----|----|-c#1|----|
  |----|----|----|----|----|----|-a--|
  |----|----|----|----|----|----|-e--|
  |----|----|----|----|-A--|----|----|

Patrząc na budowę akordów z punktu widzenia interwałów, możemy powiedzieć, że akord podstawowy składa się z prymy, tercji i kwinty.

Przy czym w przypadku akordu durowego jest to tercja wielka (4 półtony):

interwały akordu A-dur

Natomiast w przypadku akordu molowego będzie to tercja mała (3 półtony):

interwały akordu A-moll

Tutaj również widać różnicę, i różnica ta wpływa na brzmienie akordu, sprawiając, że akord molowy brzmi smutniej (odpowiada za to właśne ta mała tercja, której najwyraźniej jest bardzo smutno z tego powodu, że jest taka mała w porównaniu z wielką tercją durową).

Akordy o większej liczbie dźwięków

Zapewne zdarzyło Ci się już nie raz spotkać z tym, że obok litery określającej akord występuje też jakaś cyfra. Mamy wówczas do czynienia z rozszerzeniem podstawowego zestawu trzech dźwięków o dźwięki dodatkowe.

Najczęściej spotykane "akordy z cyferką" to akordy septymowe (na przykład C7, G7, a7). Ta siódemką oznacza, że do podstawowego zestawu prymy, tercji i kwinty dodana jest jeszcze septyma. I tutaj uwaga! Jest to septyma mała, czyli interwał 10 półtonów.

W przypadku akordu C7 tym dodatkowym dźwiękiem będzie dźwięk b, w przypadku G7 F, a dla a7 będzie to g.

Jeżeli oprócz siódemki obok nazwy stoi plusik, to znaczy, że dodany interwał to septyma wielka (11 półtonów).

Analogicznie do "siódemek" powstają nam "czwórki", "szóstki" i "dziewiątki", modyfikacji akordów może być jeszcze więcej, wymieniłem tylko te najczęściej spotykane.

Poniżej podaję Ci krótką listę popularnych akordów wraz z wyszczególnieniem ich dźwięków składowych. W ramach ćwiczenia proponuję Ci sprawdzić, że rzeczywiście chwyty, które łapiesz na gryfie zawierają podane tutaj dźwięki:

  • C-dur: c - e - g
  • G-dur: g - h - d
  • E-dur: e - gis - h
  • e-moll: e - g - h
  • D-dur: d - fis - a
  • d-moll: d - f - a
  • F-dur: f - c - a