Poznaj ponad 165 akordów - odbierz „Tabelę chwytów gitarowych” [POBIERZ ZA DARMO]

Dźwięki na gryfie gitary

Znajomość tego, gdzie na gryfie jest jaki dźwięk może okazać się bardzo przydatna podczas nauki gry, dlatego postaraj się zapamiętać jak najwięcej, choć nie koniecznie od razu wszystko.

W sumie to wystarczy, że wiesz, że po kolei dźwięki idą:

c - c# - d - d# - e - f - f# - g - g# - a - b - h - c1

i będziesz w stanie praktycznie każdy dźwięk odnaleźć.Wiesz przecież na pewno, od jakiego dźwięku zaczyna się każda struna, bo zapis ten pojawia się bardzo często i używasz go podczas strojenia gitary:

    1    2    3    4
e1|----|----|----|----|
h |----|----|----|----|
g |----|----|----|----|
d |----|----|----|----|
A |----|----|----|----|
E |----|----|----|----|

Czyli 6 dźwięków już znasz, ale to nie wszystko, bo do strojenia wykorzystujesz również pozycje, w których te dźwięki się powtarzają, dodajmy je do gryfu:

    1    2    3    4    5    6
e1|----|----|----|----|-a1-|----|
h |----|----|----|----|-e1-|----|
g |----|----|----|-h--|----|----|
d |----|----|----|----|-g--|----|
A |----|----|----|----|-d--|----|
E |----|----|----|----|-A--|----|

A teraz dopiszmy jeszcze dźwięki z podstawowej gamy c-dur:

    1    2    3    4    5    6
e1|----|----|----|----|-a1-|----|
h |-c1-|----|----|----|-e1-|----|
g |----|-a--|----|----|----|----|
d |----|-e--|-f--|----|-g--|----|
A |----|----|-c--|----|-d--|----|
E |----|----|----|----|-A--|----|

Ponieważ zaczyna się robić trochę mniej czytelnie, zostawny ścisłość i cyferki, a oznaczajmny dźwięki małymi literkami. Ważne, żeby wiedzieć gdzie jest na gryfie c, a czy jest to C, c czy c1 to już nie jest najważniejsze.

Dopiszmy teraz dźwięki gamy c-dur z wyższej i niższej oktawy:

    1    2    3    4    5    6
e |-f--|----|-g--|----|-a--|----|
h |-c--|----|-d--|----|-e--|----|
g |----|-a--|----|-h--|-c--|----|
d |----|-e--|-f--|----|-g--|----|
a |----|-h--|-c--|----|-d--|----|
e |-f--|----|-g--|----|-a--|----|

Powyższe dźwięki na pewno stopniowo zapamiętasz, strojąc gitarę i ćwicząc granie gamy c-dur.

Tymczasem ważne jest zapamiętanie jak największej liczby dźwięków dwóch najgrubszych strun, przynajmniej do dwunastego progu:

Najpierw podstawa, czyli dźwięki gamy c-dur:

    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12
e |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
h |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
g |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
d |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
a |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
e |-f--|----|-g--|----|-a--|----|-h--|-c--|----|-d--|----|-e--|

Teraz pozostałe dźwięki:

    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12
e |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
h |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
g |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
d |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
a |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
e |-f--|-f#-|-g--|-g#-|-a--|-b--|-h--|-c--|-c#-|-d--|-d#-|-e--|

Teraz struna a, najpierw dźwięki gamy c-dur:

    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12
e |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
h |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
g |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
d |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
a |----|-h--|-c--|----|-d--|----|-e--|-f--|----|-g--|----|-a--|
e |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

I pozostałe:

    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12
e |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
h |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
g |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
d |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
a |-b--|-h--|-c--|-c#-|-d--|-d#-|-e--|-f--|-f#-|-g--|-g#-|-a--|
e |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

A teraz już obie struny:

    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12
e |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
h |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
g |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
d |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
a |-b--|-h--|-c--|-c#-|-d--|-d#-|-e--|-f--|-f#-|-g--|-g#-|-a--|
e |-f--|-f#-|-g--|-g#-|-a--|-b--|-h--|-c--|-c#-|-d--|-d#-|-e--|

No i jeszcze wersja dla ambitnych, czyli cały gryf do dwunastego progu:

    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12
e |-f--|-f#-|-g--|-g#-|-a--|-b--|-h--|-c--|-c#-|-d--|-d#-|-e--|
h |-c--|-c#-|-d--|-d#-|-e--|-f--|-f#-|-g--|-g#-|-a--|-b--|-h--|
g |-g#-|-a--|-b--|-h--|-c--|-c#-|-d--|-d#-|-e--|-f--|-f#-|-g--|
d |-d#-|-e--|-f--|-f#-|-g--|-g#-|-a--|-b--|-h--|-c--|-c#-|-d--|
a |-b--|-h--|-c--|-c#-|-d--|-d#-|-e--|-f--|-f#-|-g--|-g#-|-a--|
e |-f--|-f#-|-g--|-g#-|-a--|-b--|-h--|-c--|-c#-|-d--|-d#-|-e--|

Metody odszukiwania dźwięków

Jeżeli jesteś na strunie E, to dwie struny wyżej i dwa progi w górę jest ten sam dźwięk o oktawę wyższy, natomiast na strunie e jest na tym samym progu dźwięk dwie oktawy wyższy, na przykład:

    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12
e |----|----|-g--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
h |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
g |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
d |----|----|----|----|-g--|----|----|----|----|----|----|----|
a |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
e |----|----|-g--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Jeżeli jesteś na strunie A, to również dwie struny i dwa progi w górę jest dźwięk wyższy o oktawę:

    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12
e |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
h |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
g |----|----|----|----|-c--|----|----|----|----|----|----|----|
d |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
a |----|----|-c--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
e |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Może odszukasz samodzielnie jeszcze jakieś prawidłowości?

Proponuję Ci w ramach ćwiczenia robić sobie małe wprawki, na przykład:

Znajdź na gryfie wszystkie dźwięki c.

Odszukaj wszystkie położenia dźwięku a.

I tak dalej...