1 (edytowany przez Adam Sypniewski 2017-04-24 22:54:08)

Temat: VII Poznańska Wiosna Gitarowa - 27 maja 2017r.

Witam wszystkich serdecznie,

zapraszam chętnych do wzięcia udziału w VII Poznańskiej Wiośnie Gitarowej. Termin - 27 maja 2017 ; miejsce: Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu (Stary Rynek)

REGULAMIN
VII POZNAŃSKIEJ WIOSNY GITAROWEJ 2017


Konkurs skierowany jest do amatorów czyli wszystkich pasjonatów gitary bez wykształcenia muzycznego. Organizatorem jest Warsztatownia Artystyczna Adama Sypniewskiego we współpracy z Galerią Miejską "Arsenał" w Poznaniu.

- w konkursie mogą brać udział soliści oraz zespoły gitarowe z wokalistą (max.3 osoby)
- gitarzyści wykonują swój repertuar na gitarze klasycznej
lub akustycznej
-  obowiązują trzy kategorie wiekowe: "młodsza" - osoby urodzone w 2007r. i później
"średnia" - osoby urodzone przed 2007 do 2002r. włącznie; najstarsza - osoby urodzone
przed 2002r.
- wykonawcy soliści i zespoły przygotowują dowolne dwa utwory - nie będą klasyfikowane
własne kompozycje
- Osobną kategorią będzie kategoria "kompozycja własna" - wymagane wykonanie jednego
utworu na gitarze klasycznej lub akustycznej oraz dostarczenie zapisu nutowego lub
nagrania w formie elektronicznej najpózniej
w terminie zgłoszenia uczestnictwa.
- czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 min. wraz ze strojeniem instrumentów  a
w przypadku kategorii "kompozycja własna" maksymalny czas prezentacji - 4 minuty

Kontakt w sprawie karty zgłoszeniowej i regulaminu: 667-355-741 lub wiosna.gitarowa@edu-arte.com

POZNAŃSKA WIOSNA GITAROWA 2017

Warsztatownia Artystyczna Adama Sypniewskiego

Termin: 27 maja 2017r. godz.13.00

Organizator: Warsztatownia Artystyczna Adama Sypniewskiego w Poznaniu
Partner: Galeria Miejska "Arsenał" w Poznaniu

Regulamin konkursu gitarowego

1. Cele konkursu:

- popularyzacja gitary i muzyki gitarowej
- konfrontacja osiągnięć i umiejętności gitarowych uczestników
- prezentacja zdolności oraz dorobku artystycznego wykonawców
- wymiana doświadczeń w zakresie umiejętności gry na gitarze

2. Uczestnicy:

adresatami konkursu są gitarzyści amatorzy:

- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz uczestnicy zajęć w różnego
rodzaju ośrodkach kultury oraz organizacjach prowadzących działalność kulturalną a także
osoby dorosłe, z wyłączeniem uczniów i absolwentów szkół muzycznych oraz wyższych
szkół muzycznych.

- w konkursie mogą brać udział soliści (prezentacja utworów instrumentalnych bez śpiewu)
oraz zespoły gitarowe ( dopuszcza się uczestnictwo wokalu i innych instrumentów).
Zespół gitarowy może liczyć maksymalnie 3 osoby i składać się zarówno z
instrumentalistów jak i wokalistów. Warunkiem dopuszczenia do udziału zespołu jest występowanie w nim przynajmniej 2 gitar. Instrumentalista może wykonywać także parti wokalną.

- gitarzyści wykonują swój repertuar na gitarze klasycznej lub akustycznej ( nie będą
zakwalifikowani do konkursu wykonawcy grający na gitarach elektroakustycznych oraz wykonujący kompozycje własne )

- W konkursie oceniane będą trzy grupy wykonawcze: soliści, zespoły oraz grupa
wykonawców pn. "kompozycja własna"

W grupie solistów obowiązują trzy kategorie wiekowe:
"młodsza" - osoby urodzone w 2007r. i później;
"średnia" - osoby urodzone przed 2007 do 2002r. włącznie;
"najstarsza" - osoby urodzone przed 2002r.

W grupie zespoły oraz "kompozycja własna" nie ma podziału na kategorie wiekowe.

Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 min. wraz ze strojeniem instrumentów
a w przypadku kategorii "kompozycja własna" maksymalny czas prezentacji - 4 minuty

- W przypadku grupy "kompozycja własna" - wymagane wykonanie jednego
utworu na gitarze klasycznej lub akustycznej oraz dostarczenie zapisu nutowego lub nagrania w formie elektronicznej najpózniej w terminie zgłoszenia uczestnictwa.

3. Zasady uczestnictwa w konkursie:

- wykonawcy solowi i zespoły przygotowują dowolne dwa utwory ( za wyjątkiem
kompozycji własnych , które będą tylko uznane w przypadku zgłoszenia do grupy
"kompozycja własna")

- czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 min. wraz ze strojeniem instrumentów a w przypadku grupy "kompozycja własna" – do 4 minut.

- soliści wykonują program z pamięci pod rygorem dyskwalifikacji. Zespoły mogą
wykonywać program wspomagając się zapisem nutowym.

- zdobywcy I-szej nagrody danej grupy i kategorii w poprzednich edycjach Poznańskiej
Wiosny Gitarowej nie mogą brać drugi raz udziału w konkursie w tej samej kategorii, w
której poprzednio zdobyli I-szą nagrodę.

- termin zgłoszeń upływa w dniu 20 maja 2017r. (sobota). Do konkursu zakwalifikowani
zostaną wykonawcy, którzy nadeślą lub dostarczą osobiście kartę zgłoszeniową do siedziby
Warsztatowni Artystycznej Adama Sypniewskiego ul. Wergiliusza 47B; 60-461 Poznań lub
prześlą na pocztę elektroniczną na adres: wiosna.gitarowa@edu-arte.com oraz uiszczą do
20 maja 2017r. wpisowe w wysokości 40 zł od uczestnika.
Każde zgłoszenie przysłane drogą elektroniczną lub pocztową wymaga potwierdzenia
telefonicznego- 667-355-741


- Organizator pobiera wpisowe : 40 zł – od każdego uczestnika.
Wpisowe należy uiścić do 20 maja 2017r. na konto:

Warsztatownia Artystyczna Adama Sypniewskiego
Nest Bank 25 2530 0008 2021 1084 5389 0001


z opisem: wpisowe VII Poznańska Wiosna Gitarowa 2017 plus rodzaj grupy wykonawczej

Kwota wpisowego nie jest zwracana.


4. Termin i miejsce konkursu

- Konkurs odbędzie się dn. 27 maja 2017r Początek o godzinie 13.00 w Sali Kameralnej
„Galerii Miejskiej Arsenał” w Poznaniu; Stary Rynek 6.

- Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawienia na pół godziny przed rozpoczęciem
konkursu w celu odebrania planu prezentacji konkursowych oraz zapoznania się ze
szczegółami organizacyjnymi konkursu.


Jury

Jury powołane przez organizatora konkursu będzie oceniać poszczególne wykonania i wykonawców pod kątem:

- biegłości techniki gitarowej
- umiejętności akompaniamentu gitarowego w kategorii “zespoły”
- muzykalności i muzyczności wykonania
- interpretacji wykonywanych utworów
- ogólnej prezentacji artystycznej wykonawców

6. Nagrody będą przyznawane w poszczególnych kategoriach:

- soliści grupa młodsza
soliści grupa średnia
soliści grupa starsza
zespoły
kompozycja własna

7. Koncert Laureatów

Laureaci poszczególnych kategorii wiekowych w grupach solistów i zespołach
zaprezentują po jednym wybranym przez organizatorów utworze na zakończenie konkursu
w ramach koncertu laureatów.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Odp: VII Poznańska Wiosna Gitarowa - 27 maja 2017r.

Witam,

Informuję iż godzina  rozpoczęcia przesłuchań w tym roku została zmieniona z przyczyn niezależnych od Organizatora - konkurs rozpocznie się o 13.00.

Odp: VII Poznańska Wiosna Gitarowa - 27 maja 2017r.

VII POZNAŃSKA WIOSNA GITAROWA 2017
PRZYSTAŃ ARTYSTYCZNA ADAMA SYPNIEWSKIEGO
(Dawniej Warsztatownia Artystyczna)
Poznań 27 maja 2017 r. godz.13.00

KARTA ZGŁOSZENIA

1. Imię i Nazwisko lub nazwa zespołu:
……………………………………………………………………………
2. Daty urodzenia wykonawców:
- ........................................................
- ........................................................
- .........................................................
3. Adres, nr telefonu wykonawcy, opiekuna lub reprezentanta zespołu :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
4. Repertuar:
1) ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
5. Opiekun prowadzący (imię, nazwisko, instytucja):
……………………………………………………………………………
6. Dotychczasowe osiągnięcia:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb
Edu-Arte Promotion - Warsztatownia Artystyczna (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).
Wyrażam zgodę na nagrywanie i fotografowanie oraz ewentualną publikację moich prezentacji dla potrzeb organizatora.
Zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu.


…….…………………………
miejscowość, podpis

4 (edytowany przez Adam Sypniewski 2017-05-18 14:44:10)

Odp: VII Poznańska Wiosna Gitarowa - 27 maja 2017r.

http://www.gitaradlapoczatkujacych.pl/forum/img/m/3941/t/p1bgdsnufj1gc31g2eaoj1jj21n7n3.jpghttps://www.youtube.com/watch?v=rVqUpbCS-Yc

Załączniki posta

plakat wiosnapozn.jpg 414.19 kB, plik nie był jeszcze pobierany. 

Nie masz uprawnień do pobierania załączników do tego posta.